Mt Denali, Alaska | Kiwi-travel-writer: A freelance,blogging travel-writer

https://kiwitravelwriter.wordpress.com/2010/04/24/mt-denali-alaska

Check out Alaska’s ‘shy mountain’

Author: Heather - the kiwi travel writer

Nomadic travel-writer, photographer, author & blogger. See more on http://kiwitravelwriter.com and Amazon for my books (heather hapeta)